Regulamin opłacania składek członkowskich

Zwykły wpis
  • 1. Postanowienia ogólne

Na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Pielęgniarek Opieki Długoterminowej, Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

Czytaj dalej

Statut Stowarzyszenia Pielęgniarek Opieki Długoterminowej

Zwykły wpis

Statut Stowarzyszenia Pielęgniarek Opieki Długoterminowej

tekst jednolity

(Uchwała nr 1/2014 z dnia 25 marca 2014r)

 

Preambuła

Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie rozwoju pielęgniarskiej opieki długoterminowej i promocji opieki długoterminowej. Czytaj dalej